Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Cowbridge with Llanblethian Town Council – Llanblethian East Ward

PUBLIC NOTICE

Cowbridge with Llanblethian Town Council

– Llanblethian East Ward

NOTICE IS HEREBY GIVEN that a Casual Vacancy exists for the above named Council and if no election is requested as below the Community Council will fill the vacancy by way of co-option.

An election will be held if TEN local government electors for the Llanblethian East Ward give notice, in writing, of a request for such an election to the Returning Officer, The Vale of Glamorgan Council, Civic Offices, Holton Road, Barry CF63 4RU, no later than 12 o’clock midnight on Monday 6 June 2022.

Dated 16 May 2022 TOWN CLERK

Cathy Kennedy Town Clerk

Cowbridge with Llanblethian Town Council Town Hall

Cowbridge

Vale of Glamorgan

HYSBYSIAD CYHOEDDUS

Cyngor Tref y Bontfaen gyda Llanfleiddian

– Ward Dwyrain Llanfleiddian

RHODDIR HYSBYSIAD TRWY HYN bod Sedd Wag ar

gael ar y Cyngor a enwir uchod ac os nas gofynnir am etholiad fel y nodir isod bydd y Cyngor Cymuned yn llenwi’r swydd wag ar sail cyfetholiad.

Cynhelir etholiad os bydd DEG etholwr llywodraeth leol ar gyfer Ward Dwyrain Llanfleiddian yn rhoi hysbysiad, yn ysgrifenedig, yn gofyn am y fath etholiad i Swyddog Canlyniadau, Cyngor Bro Morgannwg, Swyddfeydd Dinesig, Heol Holltwn, Y Barri CF63 4RU, ddim hwyrach na 12 o’r gloch, sef hanner nos, ar dydd Llun 6 Mehefin 2022.

Dydd 16 Mai 2022 CLERC Y DREF

Cathy Kennedy Clerc y Dref

Cyngor Tref y Bontfaen gyda Llanfleiddian Neuadd y Tref

Bontfaen

Bro Morgannwg

Skip to content